Hadīsi | Islāma Sunna | Ahadīs

Sunnīti un Vahabīti

Sunnītu Muslimu un Wahhabītu/Salafītu atšķirības un vēsture: => Sunnītu Muslimi ir pastāvējuši 1400 gadus kopš Islāma sākotnēm; => Wahhabītu/Salafītu (Khāvaridžu) uzskati: Parādījās un uzplaiksnīja uz neilgu laiku 3-ā Kalifa Hazrata Usmana un 4-ā Kalifa Imama Alī (Lai Dievs Viņiem Žēlsirdīgs) laikos – toreiz tos sauca par Khāvarīdžiem. Viņi no jauna parādījās 18-ā gadsimta vidū Arābijas pussalā, Nadždas provincē.

Gabriels jautā par Ticību un Pilnību | Muslim 1-8a

Skaidrojam, kas ir Īmān (Ticība), Islāms un Ihsān (Pilnība), kādi ir Ticības Pienākumi un apstiprinām Visvarenā un Visaugstākā Allāha Nolemtību (Kadar). Kādu dienu mēs sēdējām Allāha Apustuļa (ﷺ) sabiedrībā, kad mūsu priekšā parādījās kāds cilvēks, ģērbies tīrās baltās drānās, ar ērgļu melniem matiem. Nebija nekādu pazīmju, ka viņš būtu ceļojis, bet neviens no mums viņu nepazina. Mūs pārsteidza, ka viņš uzdeva jautājumu un pēc tam

Lūdzoties neviciniet rokas

Allāha Vēstnesis (ﷺ) atnāca pie mums un teica: Kāpēc es redzu jūs vicinot rokas kā ietiepīgi zirgi savas astes?! Esiet mierīgi lūgšanās! Viņš tad atkal atnāca pie mums un redzēja mūs sēžot ielokā. Viņš teica: Kāpēc es redzu jūs atsevišķās grupās? Kāpēc jūs nenostājieties rindās, kā eņģeļi dara sava Kunga klātbūtnē? Viņi piepilda pirmās rindas pilnas un turas cieši kopā rindā.

Alkohols un Marihuāna no Islāma viedokļa | Hadīsi

Islāmā alkohols ir aizliegts, to visi zina, vai ne?! Bet – „drusciņ, drusciņ” – lai sasildītos?! Un kā ar „Medicīnisko” Marihuānu?! – Tikai lai „noņemtu stresu”?! Un Indijas kaņepi drīkst?! Muslimiem, kurus interesē Dievs un Mūžība vairāk par visu pārejošo, interesē - ko par Apreibinošām vielām saka Allāhs savā Kurānā, un ko saka Pravieša Muhameda (lai miers un svētības viņam) Sunna un Hadīsi. Sāksim ar

Vai Muslimi drīkst lūgties pie Kapa

Šeit mēs apskatīsim ko Svētais Kurāns un Pravieša Sunna (tradīcija, Hadīsi) – saka par Kapu, Kapsētu un Apbedījumu apmeklēšanu, kā lūgties kapsētā par aizgājušajiem Muslimiem, ko nedrīkst darīt kapos, un kādu piemēru mums rādīja un mācīja Pravietis Muhameds (lai miers un svētības viņam). Medīnas centrālā kapsēta Pravieša Muhameda (ﷺ) dzīves laikā saucās Džannat al-Bakī, dažreiz to izrunā arī Džannatul Bakī, kas tulkojumā nozīmē – Bakī

Gabriels jautā par Ticību un Pilnību | Bukhārī

(37) Nodaļa: Eņģelis Gabriels jautā Pravietim, lai miers un svētības viņam, kas ir Īmān (ticība), Islāms (padevība), Ihsān (pilnība) un zināšanas par Pasaules Galu. Abū Huraira atcerējās: Kādu dienu, kad Pravietis (ﷺ) sēdēja kopā ar vēl dažiem cilvēkiem, (eņģelis) Gabriels atnāca (cilvēka izskatā) un jautāja: - Kas ir Ticība?! Noslēgumā Pravietis (ﷺ) teica: “- Tas bija Gabriels, kurš atnāca mācīt cilvēkiem viņu reliģiju.”

Zikr Hadīsa

Abu Huraira atcerējās Allāha Apustuli (salla’Allāhu alejhi va-salām) stāstām ka Allāham ir Eņģeļu pulki, kuriem nav cita darba ko darīt kā sekot kopienām, kuras praktizē Zikr (Allāha pieminēšanu), un kad viņi atrod tādas grupas, kurās notiek Allāha Pieminēšana – viņi apsēžas ar viņiem un daži no tiem ieskauj citus ar saviem spārniem, un kad viņi izklīst (kad kopienas Zikr pieminēšana tiek beigta) – viņi dodas

misbaha un tasbīh

Kas piemin Allāhu stāvot vai sēžot, vai atlaidušies uz sāniem, /Imran 3:191/ Patiesi, daudzi ticīgi Muslimi piemin un lūdzas to Kungu katru dienu, simtiem un tūkstošiem reižu, stāvot sēžot vai atlaidušies uz sāniem, un dara to noteiktu skaitu reižu – un bieži tam izmanto Lūgšanu Krelles – kuras Islāmā sauc par Misbahā.Pravieša meita Fātima esot apciemojusi mocekļu kapus ik pēc 2-3 dienām, un savērusi lūgšanu