Šariāts un Fikh | Islāma Likumi

misbaha un tasbīh

Kas piemin Allāhu stāvot vai sēžot, vai atlaidušies uz sāniem, /Imran 3:191/ Patiesi, daudzi ticīgi Muslimi piemin un lūdzas to Kungu katru dienu, simtiem un tūkstošiem reižu, stāvot sēžot vai atlaidušies uz sāniem, un dara to noteiktu skaitu reižu – un bieži tam izmanto Lūgšanu Krelles – kuras Islāmā sauc par Misbahā.Pravieša meita Fātima esot apciemojusi mocekļu kapus ik pēc 2-3 dienām, un savērusi lūgšanu

Ammānas Deklarācija | Kas ir Muslimi

Ammānas Deklarācija (Amman Message) ir deklarācija, kura aicina uz toleranci un vienotību Muslimu pasaulē. 2005. gada jūlijā, Islāma konferencē sanāca kopā 200 Islāma zinātnieki no vairāk kā 50 valstīm, kuri izdeva Deklarāciju no 3 punktiem, kurus vēlāk nosauca par “Ammānas Deklarācijas 3 Punktiem”: – ko saukt par Muslimiem, - vai iespējama ekskomunikācija no Islāma, - uz kādiem principiem jābalstās izdodot Islāma Reliģiskos Lēmumus (fatvas)

4 Madhabi | Kas ir Madhabs

Madhabs – tā ir teoloģiski-juridiska skola (jeb tradīcija) Islāmā. Vārds “Madhab” ir no arābu valodas, tas sākotnēji nozīmē “novirziens” vai “ceļš”, un tas kā termins, kurš apzīmē teoloģiski-juridisku skolu Islāmā, ir saglabājies un pazīstams gandrīz visās valodās. Mūsdienās kā nozīmīgi un izplatīti saglabājušies pavisam 8 Madhabi, no tiem 4 Madhabi pastāv Sunnītu Islāmā. 4 madhabi ir: 1) Hanafītu, 2) Mālikī, 3) Šāfī 4) Hanbali

Sunnīti un Vahabīti

Sunnītu Muslimu un Wahhabītu/Salafītu atšķirības un vēsture: => Sunnītu Muslimi ir pastāvējuši 1400 gadus kopš Islāma sākotnēm; => Wahhabītu/Salafītu (Khāvaridžu) uzskati: Parādījās un uzplaiksnīja uz neilgu laiku 3-ā Kalifa Hazrata Usmana un 4-ā Kalifa Imama Alī (Lai Dievs Viņiem Žēlsirdīgs) laikos – toreiz tos sauca par Khāvarīdžiem. Viņi no jauna parādījās 18-ā gadsimta vidū Arābijas pussalā, Nadždas provincē.