Lūgšanas | Namaz, Salah un Du'a

Lūgšanas Vīriešiem | Hanafītu

Fadžr lūgšana Vīriešiem
2 Riņķi | Hanafītu
Dhūr - Asr - Išā Vīriešiem
4 Riņķi | Hanafītu
Magrib lūgšana Vīriešiem
3 Riņķi | Hanafītu

Lūgšanas Sievietēm | Hanafītu

Fadžr lūgšana Sievietēm
2 Riņķi | Hanafītu
Dhūr - Asr - Išā Sievietēm
4 Riņķi | Hanafītu
Magrib lūgšana Sievietēm
3 Riņķi | Hanafītu

Lūgšanas | Namaz, Salah un Du'a

misbaha un tasbīh

Kas piemin Allāhu stāvot vai sēžot, vai atlaidušies uz sāniem, /Imran 3:191/ Patiesi, daudzi ticīgi Muslimi piemin un lūdzas to Kungu katru dienu, simtiem un tūkstošiem reižu, stāvot sēžot vai atlaidušies uz sāniem, un dara to noteiktu skaitu reižu – un bieži tam izmanto Lūgšanu Krelles – kuras Islāmā sauc par Misbahā.Pravieša meita Fātima esot apciemojusi mocekļu kapus ik pēc 2-3 dienām, un savērusi lūgšanu

99 Allāha Vārdi (Asmā ul Husnā) | Īsi

99 Allāha Vārdi (Asmā ul Husnā), īsā versija. Un (visi) Visskaistākie Vārdi ir Allāham, tāpēc sauciet Viņu tajos, un atstājiet tos, kuri apvaino vai noliedz Viņa Vārdus. Viņiem tiks atlīdzināts par to ko viņi darīja. Pravietis Muhameds (ﷺ) esot teicis: “Patiesi, Allāham ir 99 Vārdi, tas ir, bez viena simts. Un tas kurš atceras tos savā sirdī, tas nokļūs Paradīzē.” Kaut ko skaitīt nozīmē to

Sunnīti un Vahabīti

Sunnītu Muslimu un Wahhabītu/Salafītu atšķirības un vēsture: => Sunnītu Muslimi ir pastāvējuši 1400 gadus kopš Islāma sākotnēm; => Wahhabītu/Salafītu (Khāvaridžu) uzskati: Parādījās un uzplaiksnīja uz neilgu laiku 3-ā Kalifa Hazrata Usmana un 4-ā Kalifa Imama Alī (Lai Dievs Viņiem Žēlsirdīgs) laikos – toreiz tos sauca par Khāvarīdžiem. Viņi no jauna parādījās 18-ā gadsimta vidū Arābijas pussalā, Nadždas provincē.