Ticība | Kalām un Akīda

Sunnīti un Vahabīti

Sunnītu Muslimu un Wahhabītu/Salafītu atšķirības un vēsture: => Sunnītu Muslimi ir pastāvējuši 1400 gadus kopš Islāma sākotnēm; => Wahhabītu/Salafītu (Khāvaridžu) uzskati: Parādījās un uzplaiksnīja uz neilgu laiku 3-ā Kalifa Hazrata Usmana un 4-ā Kalifa Imama Alī (Lai Dievs Viņiem Žēlsirdīgs) laikos – toreiz tos sauca par Khāvarīdžiem. Viņi no jauna parādījās 18-ā gadsimta vidū Arābijas pussalā, Nadždas provincē.

Imāms al-Tahāvī un Ticības Apliecība

Imāms al-Tahāvī un Ticības Apliecība. Imāma Abū Džafara al-Tahāvī Ticības Apliecība ir sens un autoritatīvs teksts kurš izklāsta Ahl al-Sunnah wal Jamā’ah (“Sunna un Kopiena”, Sunnītu ticības) uzskatus Islāma ticības jautājumos. Jau 1000 gadus tas ir bijis plaši pazīstams un gandrīz neaizvietojams atsauču materials Muslimu ticības jautājumos. Imāms Abū Džafars Ahmeds ibn Muhameds al-Tahāvī ir dzimis 229 Pēc Hidžras (PH; jeb 843 MĒ) un dzīvojis

islama-svetie-dieva-draugi-vali.html

Valī (daudzskaitlī ‘Avlija’, arābu valodā) ir Arābu valodas termins, kurš burtiski nozīmē “aizbildnis”, “aizstāvis”, “palīgs” vai “draugs”. Tas ir vārds, kuru Muslimi visbiežāk lieto lai apzīmētu Islāma Svēto, kuru bieži vien sauc par “Dieva Draugu” jeb Avlija Allāh. Islāmā Svētais ir attēlots kā kāds kas ir “iezīmēts ar [īpašu] Dieva labvēlību … [un] svētumu”, un kurš ir “Dieva īpaši izraudzīts un apdāvāts ar īpašām spējām”.

Ammānas Deklarācija | Kas ir Muslimi

Ammānas Deklarācija (Amman Message) ir deklarācija, kura aicina uz toleranci un vienotību Muslimu pasaulē. 2005. gada jūlijā, Islāma konferencē sanāca kopā 200 Islāma zinātnieki no vairāk kā 50 valstīm, kuri izdeva Deklarāciju no 3 punktiem, kurus vēlāk nosauca par “Ammānas Deklarācijas 3 Punktiem”: – ko saukt par Muslimiem, - vai iespējama ekskomunikācija no Islāma, - uz kādiem principiem jābalstās izdodot Islāma Reliģiskos Lēmumus (fatvas)

Islāma Pieci Pamati

Islāma Pieci Pamati ir piecas galvenās darbības Islāmā, kuras tiek uzskatītas par obligātām ticīgajiem un kuri veido Muslimu dzīves pamatu. Šos Piecus Pamatus apkopojis Islāma Pravietis Muhameds (ﷺ) slavenajā Hadīsā par Gabrielu: jūs aplieciniet, ka nav cita dieva kā vienīgā Allāhs un ka Muhameds ir Allāha Vēstnesis un jūs lūdzaties, ziedojiet labdarībai noteikto tiesu (zakā), ievērojiet gavēni Ramadāna mēnesī un veiciet svētceļojumu uz Meku (Kiblu)

Tahāvī Ticības Apliecība | al-Aqīdah al-Ṭaḥāwīyah

Šis ir Ahl al-Sunnah wal Jamā’ah (“Sunna un Kopiena”, Sunnītu ticības) skaidrs izklāsts, kuru veicis Abū Džafars al-Tahāvī (lai Allāha žēlastība viņam) sakaņā ar to ko mācījuši reliģijas juristi:- Abū Hanīfā un viņa mācekļi. Tas aptver viņu uzskatus par reliģijas pamatiem, uz kuriem viņi pamato savu pielūgsmi pasauļu Valdniekam. Imāms Abū Hanīfā uzskatīja un abi pārējie minētie Imāmi, arī apliecinājuši, saskaņā ar viņu teikto, sekojošo:

misbaha un tasbīh

Kas piemin Allāhu stāvot vai sēžot, vai atlaidušies uz sāniem, /Imran 3:191/ Patiesi, daudzi ticīgi Muslimi piemin un lūdzas to Kungu katru dienu, simtiem un tūkstošiem reižu, stāvot sēžot vai atlaidušies uz sāniem, un dara to noteiktu skaitu reižu – un bieži tam izmanto Lūgšanu Krelles – kuras Islāmā sauc par Misbahā.Pravieša meita Fātima esot apciemojusi mocekļu kapus ik pēc 2-3 dienām, un savērusi lūgšanu