99 Allāha Vārdi (Asmā ul Husnā) | Īsi

Category:

99 Allāha Vārdi (Asmā ul Husnā)

Un (visi) Visskaistākie Vārdi ir Allāham, tāpēc sauciet Viņu tajos, un atstājiet tos, kuri apvaino vai noliedz Viņa Vārdus. Viņiem tiks atlīdzināts par to ko viņi darīja.

/Sūra Al-A’rāf (Augstienes) 7:180/


Allāh! Lā ilāhla illa Huva (Neviens nav pielūgsmes vērts, bet Viņš)!
Viņam pieder Vislabākie Vārdi.

/Sūra Tāhā 20:8/


Viņš ir Allāhs, Radītājs, visu lietu Izgudrotājs, Veidotājs. Viņam ir Vislabākie Vārdi. Viņu slavē viss kas ir Debesīs un uz zemes. Un Viņš ir Visvarenais un Gudrais.

/Sūra Al-Hašr (Trimda) 59:24/


Ṣaḥīḥ al-Bukhārī » Piesaukšanas Grāmata >>
(68) Nodaļa: Allāham ir simts Vārdi bez Viena

Abū Huraira stāstīja:

Pravietis Muhameds (ﷺ) teica:
Allāham ir 99 Vārdi, tas ir, bez viena simts, un kurš tos zina tas dosies uz Paradīzi.

Reference: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 6410
In-book reference: Book 80, Hadith 105


Ṣaḥīḥ al-Bukhārī » Grāmata par Allāha Vienīgumu (Tauhīd)
(12) Nodaļa: Allāham ir simts Vārdi bez Viena

Abū Huraira ziņoja, ka Pravietis Muhameds (ﷺ) esot teicis:

“Patiesi, Allāham ir 99 Vārdi, tas ir, bez viena simts. Un tas kurš atceras tos visus savā sirdī, tas nokļūs Paradīzē.” Kaut ko skaitīt nozīmē to zināt no galvas.

Reference: Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 7392
In-book reference: Book 97, Hadith 21


99 Allāha Vārdi – Transliterācija un Nozīme

Vārds => Transliterācija => Nozīme

1 الرَّحْمَنُ => => Ar-Rahmān => (Žēlsirdīgais)

2 الرَّحِيمُ => Ar-Rahīm => (Līdzcietīgais)

3 الْمَلِكُ => Al-Mālik => (Valdnieks)

4 الْقُدُّوسُ => Al-Kuddūs => (Svēts)

5 السَّلاَمُ => As-Salām => (Miers)

6 الْمُؤْمِنُ => Al-Mūmin => (Ticības Devējs)

7 الْمُهَيْمِنُ => Al-Muhajmin => (Aizbildnis)

8 الْعَزِيزُ => Al-Azīz => (Varenais)

9 الْجَبَّارُ => Al-Džabbār => (Visvarenais)

10 الْمُتَكَبِّرُ => Al-Mutakabbir => (Lepnais)

11 الْخَالِقُ => Al-Khālik => (Radītājs)

12 الْبَارِئُ => Al-Bāri => (Taisītājs)

13 الْمُصَوِّرُ => Al-Musavvir => (Veidotājs)

14 الْغَفَّارُ => Al-Ghaffār => (Piedodošais)

15 الْقَهَّارُ => Al-Kahhār => (Pakļāvējs)

16 الْوَهَّابُ => Al-Vahhāb => (Devējs)

17 الرَّزَّاقُ => Ar-Razzāk => (Apgādnieks)

18 الْفَتَّاحُ => Al-Fattāh => (Atvērējs)

19 اَلْعَلِيْمُ => Al-Alīm => (Zinošais)

20 الْقَابِضُ => Al-Kābid => (Ierobežotājs)

21 الْبَاسِطُ => Al-Bāsit => (Izpletējs)

22 الْخَافِضُ => Al-Khāfid => (Pazemotājs)

23 الرَّافِعُ => Ar-Rāfi => (Paaugstinātājs)

24 الْمُعِزُّ => Al-Muʿizz => (Godinātājs)

25 المُذِلُّ => Al-Mudill => (Pazemotājs)

26 السَّمِيعُ => As-Samī => (Klausītājs)

27 الْبَصِيرُ => Al-Basīr => (Skatītājs)

28 الْحَكَمُ => Al-Hakam => (Tiesnesis)

29 الْعَدْلُ => Al-Adl => (Pareizais)

30 اللَّطِيفُ => Al-Latīf => (Smalkais)

31 الْخَبِيرُ => Al-Khabīr => (Sajēdzošais)

32 الْحَلِيمُ => Al-Halīm => (Pacietīgais)

33 الْعَظِيمُ => Al-Azīm => (Galvenais)

34 الْغَفُورُ => Al-Ghafūr => (Piedodošais)

35 الشَّكُورُ => Aš-Šakūr => (Pateicīgais)

36 الْعَلِيُّ => Al-Alī => (Augstākais)

37 الْكَبِيرُ => Al-Kabīr => (Pilnīgais)

38 الْحَفِيظُ => Al-Hafīz => (Saglabātājs)

39 المُقيِت => Al-Mukīt => (Uzturētājs)

40 الْحسِيبُ => Al-Hasīb => (Atlīdzinātājs)

41 الْجَلِيلُ => Al-Džalīl => (Cēlais)

42 الْكَرِيمُ => Al-Karīm => (Dāsnais)

43 الرَّقِيبُ => Ar-Rakīb => (Sargs)

44 الْمُجِيبُ => Al-Mudžīb => (Atbildētājs)

45 الْوَاسِعُ => Al-Vāsi => (Neierobežotais)

46 الْحَكِيمُ => Al-Hakīm => (Gudrais)

47 الْوَدُودُ => Al-Vadūd => (Mīlošais)

48 الْمَجِيدُ => Al-Madžīd => (Slavenais)

49 الْبَاعِثُ => Al-Bāʿit => (Modinātājs)

50 الشَّهِيدُ => Aš-Šahīd => (Liecinieks)

51 الْحَقُّ => Al-Hakk => (Patiesība)

52 الْوَكِيلُ => Al-Vakīl => (Uzticamais)

53 الْقَوِيُّ => Al-Kavī => (Stiprais)

54 الْمَتِينُ => Al-Matīn => (Stingrais)

55 الْوَلِيُّ => Al-Valī => (Draugs)

56 الْحَمِيدُ => Al-Hamīd => (Slavējamais)

57 الْمُحْصِي => Al-Muhsī => (Rēķinvedis)

58 الْمُبْدِئُ => Al-Mubdī => (Sācējs)

59 الْمُعِيدُ => Al-Muʿīd => (Atjaunotājs)

60 الْمُحْيِي => Al-Muhjī => (Dzīvības Devējs)

61 اَلْمُمِيتُ => Al-Mumīt => (Nonāvētājs)

62 الْحَيُّ => Al-Hajj => (Dzīvais)

63 الْقَيُّومُ => Al-Kajjūm => (Neatkarīgais)

64 الْوَاجِدُ => Al-Vādžid => (Bagātais)

65 الْمَاجِدُ => Al-Mādžid => (Slavenais)

66 الْواحِدُ => Al-Vāhid => (Vienīgais)

67 اَلاَحَدُ => Al-Ahad => (Viens)

68 الصَّمَدُ => As-Samad => (Mūžīgais)

69 الْقَادِرُ => Al-Kādir => (Spējīgais)

70 الْمُقْتَدِرُ => Al-Muktadir => (Noteicējs)

71 الْمُقَدِّمُ => Al-Mukaddim => (Virzītājs)

72 الْمُؤَخِّرُ => Al-Muahhir => (Vilcinātājs)

73 الأوَّلُ => Al-Avval => (Pirmais)

74 الآخِرُ => Al-Ākhir => (Pēdējais)

75 الظَّاهِرُ => Az-Zāhir => (Izpaustais)

76 الْبَاطِنُ => Al-Bātin => (Apslēptais)

77 الْوَالِي => Al-Vālī => (Vadītājs)

78 الْمُتَعَالِي => Al-Mutaʿālī => (Visaugstākais)

79 الْبَرُّ => Al-Barr => (Labais)

80 التَّوَابُ => At-Tavvāb => (Nožēlas Pieņēmējs)

81 الْمُنْتَقِمُ => Al-Muntakim  => (Atriebējs)

82 العَفُوُّ => Al-Afūv => (Apžēlotājs)

83 الرَّؤُوفُ => Ar-Raʿūf => (Laipnais)

84 مَالِكُ الْمُلْكِ => Mālik-ul-Mulk => (Visa Valdnieks)

85 ذُوالْجَلاَلِ وَالإكْرَامِ => Dhuʼl-Džalāli waʼl-Ikrām => Varenais un Dāsnais Kungs

86 الْمُقْسِطُ => Al-Muksit => (Taisnīgais)

87 الْجَامِعُ => Al-Džāmi’ => (Apvienotājs)

88 الْغَنِيُّ => Al-Ghānī => (Pašpietiekamais)

89 الْمُغْنِي => Al-Mughnī => (Dāsnais)

90 اَلْمَانِعُ => Al-Mānī => (Aizstāvis)

91 الضَّارَّ => Ad-Dārr => (Sodītājs)

92 النَّافِعُ => An-Nāfī => (Labdaris)

93 النُّورُ => An-Nūr => (Gaisma)

94 الْهَادِي => Al-Hādī => (Vadonis)

95 الْبَدِيعُ => Al-Badī => (Nesalīdzināmais)

96 اَلْبَاقِي => Al-Bākī => (Mūžīgais)

97 الْوَارِثُ => Al-Vāris => (Mantinieks)

98 الرَّشِيدُ => Ar-Rašīd => (Pavēlnieks)

99 الصَّبُورُ => As-Sabūr (Pacietīgais)