Alkohols un Marihuāna no Islāma viedokļa | Hadīsi

Category:

Alkohols un Marihuāna no Islāma viedokļa | Hadīsi

Islāmā alkohols ir aizliegts, to visi zina, vai ne?! Bet – „drusciņ, drusciņ” – lai sasildītos?! Un kā ar „Medicīnisko” Marihuānu?! – Tikai lai „noņemtu stresu”?! Un Indijas kaņepi drīkst?!

Man vienmēr licies ka atbildes uz šiem un līdzīgiem jautājumiem ir diezgan pašsaprotamas un izriet no veselā saprāta. Tomēr – cilvēki mēdz būt dažādi un acīmredzot – ne visiem ir pašsaprotams tas pats kas man.

Dažas dienas atpakaļ mani pārsteidza kāds brālis, daloties sociālajos tīklos ar „Medicīniskās” Marihuānas legalizācijas uzsaukumu, protams, protams, tikai ārstnieciskiem nolūkiem.

Jautājums – un kā mēs līdz šim bez šīs „laimes” iztikām?! Ja tas patiešām būtu kaut kas ārstniecībai „neglābjami smagos” veselības traucējumu gadījumos un bez alternatīvas – tad par to lemtu ārstu un zinātnieku konsīlijs, nevis tautas balss, un tas notiktu stacionārā ārstniecības iestādē un specialistu stingrā uzraudzībā. Un man aizdomas ka tas jau sen notiek.

Tomēr – Muslimiem – kuri ir pie skaidras sajēgas un spriestspējas un paši rīkoties spējīgi, kurus interesē Dievs un Mūžība vairāk par visu pārejošo, interesē –

ko par Apreibinošām vielām saka Allāhs savā Kurānā, un ko saka Pravieša Muhameda (lai miers un svētības viņam) Sunna un Hadīsi. (Tas ir apkopots zemāk.)

Lai būtu labāk saprotams Hadīsu konteksts, sāksim ar nelielu svešvārdu vārdnīcu:

Khamr (vīns) – Vīns, visbiežāk – Dateļu Vīns – gatavots no Datelēm un Vīnogām – bija laikam vislabāk pazīstamais alkoholiskais un apreibinošais dzēriens Pravieša Muhameda (ﷺ) dzīves laikā Mekas un Medīnas apkartnē.

Tomēr, bija arī citi dzērieni, bija dzērieni un apreibinošas vielas, par kurām Pravietim Muhamedam (ﷺ) pastāstīja ceļotāji no tālām zemēm, un no salīdzinoši tuvām zemēm – jo daudzi ceļotāji un ticīgie sekotāji nāca no Jemenas, Etiopijas, Ēģiptes.

Cik var saprast no saglabātajiem Hadīsiem - Pravieša Muhameda (ﷺ) misijas iesākumā iedzeršana un apreibināšanās ticīgo vidē bija diezgan izplatīta parādība. Ir stāstīts par gadījumiem, kad kāds bija galīgi piedzēries, un apvainojoši izturējās pret Pravieti (ﷺ) un Pravietim nācās apklust un pamest notikuma vietu.

Tomēr tad nāca Allāha atklāsmes, kuras ieviesa skaidrību šajā jautājumā:

Vispirms tika noteikts ka Khamr, jeb Vīns, ir aizliegts. Pēc tam Pravietis mācīja ka arī visas citas apreibinošās lietas ir “kā Vīns”. Un vēlāk, Islāma Jurisprudencē, vārds Khamr jau kļūst par sugas vārdu – “viss tas, kas ir kā vīns”.

Nabīdh – otrs populārs, tradicionāls dzēriens Pravieša Muhameda (ﷺ) laikā un vēlāk Arābijā. Es to tulkoju kā “augļu uzlējums”. To parasti gatavoja no žāvētām datelēm, rozīnēm, vīnogām un citiem piejamiem augļiem, pārlejot ar ūdeni un ievelkoties.

Tas skaitījās pamatā “bezalkoholisks” dzēriens, tomēr tam bija ievirze pamazām ierūgt pēc dažām dienām. Tāpēc Hadīsi mums stāsta ka Nabīdh lietošana tika stingri uzraudzīta:

Pravietis Muhameds (ﷺ) to dzēra 2 dienas pēc pagatavošanas un trešās dienas rītā “atdeva kalpiem vai pavēlēja izliet ārā.”

Tāpat – Nabīdh ilgstoši tika atļauts dzert vienīgi no Ādas Blašķes. Kaut gan vēlāk parādījās Hadīss – “Tagad jūs variet dzert no visiem traukiem, bet tikai kamēr nav apreibinošs.”

Ādas Blašķe – tā es latviski nosaucu īpatnējo dzērienu uzglabāšanas tvertni (lielajā attēlā), kura bija ārkārtīgi populāra Pravieša Muhameda (ﷺ) laikā – kad vēl nebija tuksnesī ne pudeļu ne termosu – un tā regulāri tiek pieminēta daudzos Hadīsos. To gatavoja no aitas vai govs pūšļa, kurš bija no ādas un tuvu dabīgai ūdens tvertnei.

Mizr – Hadīsos parādās kā Apreibinošs dzēriens kuru gatavo no miežiem un citiem graudiem, izplatīts Jemenā, līdzīgs kā Alus mūsdienās.

Bit’i - Hadīsos parādās kā Apreibinošs dzēriens no Medus, kuru vara un raudzē ilgstoši – Medus Vīns, izplatīts Jemenā.

Tinat al-Habal – mistisks dzēriens no Elles iedzīvotāju sviedriem un strutām, kuru Allāhs apsolījis pēc nāves dot nelabojamiem dzērājiem, kuri neatmetīs dzert un nenožēlos savu atkarību.

Marihuāna, Opijs, Hašišs un Kokaīns – tie neparādās tiešā veidā Hadīsos – kā atzīmē Islāma zinātnieki – tie nebija pazīstami Arābijā Pravieša Muhameda (ﷺ) laikā un līdz pat 6 gadsimtam pēc Hidžras kalendāra, līdz laikam kad izveidojās sakari ar Mongoļu-Tatāru valsti un vēlāk ar Indiju.

Tomēr – mēs zinām, ka “Viss kas ir kā vīns”, “Viss kas ir Khamr” – viss kas saduļķo prātu un traucē lūgšanās – ir Aizliegts (Haram). Tāpat arī aizliegts sev nedarīt tīšu kaitējumu.

Tas bija īss ievads, turpmāk seko noderīgi citāti un atsauces no Kurāna un Sunnas.


Kurāns

Kurāns 2:219:

Viņi tev jautā par vīnu un laimes spēlēm. Saki:

“Tajos ir liels grēks un [arī kāds] labums priekš cilvēkiem.
Bet grēks ir daudz lielāks kā ieguvums no tiem.”

Un viņi tev jautā – cik viņi drīkst tērēt.
Saki: “Cik paliek pāri.”

Tā Allāhs padara skaidras jums savas zīmes, lai jūs sāktu domāt.

Kurāns 5:90:

Ak, jūs, kuri esiet ticīgie, patiešām, apreibinošas vielas, laimes spēles, [ziedošana uz] akmens altāriem [pagānu elkiem] un zīlēšanas bultas ir samaitātība no Šaitana darbiem, izvairieties no tām, lai jums viss izdotos.

==================

Ṣaḥīḥ Muslim » Dzērienu Grāmata

27 Dzērienu Grāmata

Va’ils al-Hadrami ziņoja, ka Tariks b. Suveids a-Džufi jautāja Allāha Apustulim (ﷺ) par liķieri. Viņš aizliedza (to lietot) un nosodīja tā taisīšanu:

Viņš (Tariks) teica: Es gatavoju to tikai kā zāles.
uz ko viņš (Svētais Pravietis) teica: Tās nav zāles bet slimība!

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 1984
In-book reference: Book 36, Hadith 15


Abdullāhs b. Buraida, pēc sava tēva liecības, stāstīja ka Allāha Vēstnesis (ﷺ) teicis:

Es biju aizliedzis jums gatavot Nabīdh (augļu uzlējumu) kā tikai ādas blašķēs. Bet tagad jūs drīkstiet dzert no visiem traukiem, bet nedzeriet to kas apreibina.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 977 c
In-book reference: Book 36, Hadith 81


(7) Nodaļa: Ikviena apreibinoša viela ir Khamr (vīns) un viss kas ir Khamr (vīns) ir aizliegts

Aiša ziņoja:

Allāha Vēstnesim (ﷺ) jautāja par Bit’i (Jemenas alu), uz ko viņš atbildēja:
Ikviens dzēriens kas apreibina ir aizliegts.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 2001 a
In-book reference: Book 36, Hadith 85


Aiša ziņoja, ka Allāha Vēstnesim (ﷺ) jautāja par Bit’i (medus vīns Jemenā), uz ko viņš atbildēja ka viss kas rada reibumu ir aizliegts.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 2001 b
In-book reference: Book 36, Hadith 86


Abū Musa ziņoja:

Allāha Apustulis (ﷺ) sūtīja mani un Muadhu b. Džabalu uz Jemenu.

Es teicu: Allāha Vēstnesi, mūsu zemē (Jemenā) taisa vīnu no miežiem, kuru sauc Mizr (alus mūsdienās) un vīnu no medus, kuru sauc Bit’i, (vai tie arī ir aizliegti?), uz ko viņš teica:

Ikviena apreibinoša lieta ir aizliegta.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 1733 e
In-book reference: Book 36, Hadith 88


Abū Burda ziņoja, no sava vectēva liecības, ka Allāha Vēstnesis (ﷺ) sūtīja viņu un Muadhu b. Džabalu uz Jemenu un viņiem teica:

Dodiet labas vēstis cilvēkiem un padariet lietas vieglas (viņiem), māciet (viņus), un neatstumiet (viņus); un man liekas viņš arī teica: Sadzīvojiet labi savā starpā.

Kad viņš (Svētais Pravietis) pavērsa muguru, Abū Musa viņu aizkavēja un teica:

Allāha Vēstnesi, viņiem (Jemenas ļaudīm) ir dzēriens, kurš ir no medus un kuru gatavo vārot līdz tas sabiezē, un vēl ir Mizr, kuru gatavo no miežiem,

uz ko Allāha Vēstnesis (ﷺ) teica:
Katra apreibinoša viela, kura traucē jums lūgties, ir aizliegta.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 1733 f
In-book reference: Book 36, Hadith 89


Abū Burda stāstīja, no sava tēva liecības:

Allāha Vēstnesis (ﷺ) sūtīja mani un Muadhu uz Jemenu teicot:

Aicini cilvēkus (uz tikumības ceļu) un dod labas vēstis cilvēkiem, un neatgrūd viņus, padari lietas vieglas viņiem un nepadari lietas grūtas.

Es (Burda) teicu:

Allāha Vēstnesi, dod mums reliģisku lēmumu par divu veidu dzērieniem, kurus mēs gatavojam Jemenā:

Viens ir Bit’i kuru gatavo no medus; tas ir kā sabiezināts Nabīdh (augļu uzlējums) un ir stiprs un pārvēršas vīnā; un (otrs ir) Mizr, kuru gatavo no graudiem un miežiem.

Uz to Allāha Vēstnesis (ﷺ), kurš bija apdāvināts ar vislielākā daiļrunību un precīziem izteikumiem, teica:

Es aizliedzu jums ikvienu apreibinošu vielu, kura traucē jums lūgties.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 1733 g
In-book reference: Book 36, Hadith 90


Džabirs ziņoja, ka kāds atnāca no Džaišanas, Jemenas pilsētas, un viņš jautāja Allāha Apustulim (ﷺ) par vīnu, kuru mēdz dzert viņa valstī un kuru gatavo no graudiem un kuru sauc Mizr.

Allāha Vēstnesis (ﷺ) jautāja vai tas ir apreibinošs. Viņš teica: Jā.

Uz to Allāha Vēstnesis (ﷺ) teica: Ikviena apreibinoša lieta ir aizliegta.

Patiesi, Allāhs Visaugstākais un Varenākais, apsolīja tiem, kuri dzēra apreibinošas lietas, uztaisīt viņiem dzērienu Tinat al-Habal.

Viņi jautāja: Allāha Pravieti, kas ir Tinat al-Habal?

Viņš teica: Tie ir Elles iemītnieku sviedri un strutas.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 2002
In-book reference: Book 36, Hadith 91


Ibn Umars ziņoja ka Allāha Vēstnesis (ﷺ) teicis

Ikviena apreibinoša viela ir Khamr (vīns) un ikviena apreibinoša viela ir aizliegta:

Tas kurš dzer vīnu šajā saulē un nomirst kā atkarīgais, bez nožēlas, tam nebūs dzēriena Viņpasaulē.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 2003 a
In-book reference: Book 36, Hadith 92


Ibn Umars, no citas stāstnieku ķēdes, ziņoja ka Allāha Vēstnesis (ﷺ) teicis:

Ikviena apreibinoša viela ir Khamr (vīns) un ikviena apreibinoša viela ir aizliegta.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 2003 b
In-book reference: Book 36, Hadith 93


====================

Sunan Abi Dawud » Dzērienu Grāmata

(5) Nodaļa: Kas ir stāstīts par apreibinošām lietām:

Ibn Umars ziņoja, ka Allāha Apustulis (ﷺ) ir teicis:

Ikviena apreibinoša viela ir aizliegta. Kurš dzer vīnu šajā pasaulē, un nomirst kā atkarīgs no tā, tas nedzers nākamajā pasaulē.

Grade: Ṣaḥīḥ (Al-Albani)
Reference: Sunan Abi Dawud 3679
In-book reference: Book 27, Hadith 11


Abdullāhs Ibn Abbas stāstīja:

Allāha Vēstnesis (ﷺ) teica:

Ikviena apreibinoša viela ir Khamr (vīns) un ikviena apreibinoša viela ir aizliegta.

Ja kāds dzers vīnu, tad Allāhs nepieņems lūgšanu no tāda 40 dienas, bet ja viņš nožēlas, Allāhs pieņems viņa nožēlu. Ja viņš atkārtos to ceturto reizi, tad Allāhs ir apsolījis ka Viņš dos tādam dzert Tinat al-Habal.

Viņam jautāja: Kas ir Tinat al-Habal, Allāha Vēstnesi?

Viņš atbildēja: Tās ir strutas un sviedri, kuri tek no Elles iedzīvotāju brūcēm!

Ja kāds iedos to bērnam, kas neatšķir atļauto no neatļautā, tam Allāhs ir apsolījis dot dzert strutas un sviedrus, kuri tek no Elles iedzīvotāju brūcēm!

Grade: Ṣaḥīḥ (Al-Albani)
Reference: Sunan Abi Dawud 3680
In-book reference: Book 27, Hadith 12


Džabirs ibn Abdullāhs stāstīja:

Pravietis (ﷺ) teica:

Ja liels daudzums kaut kā rada reibumu stāvokli, tad arī mazs daudzums no tā ir aizliegts.

Grade: Hasan Ṣaḥīḥ (Al-Albani):
Reference: Sunan Abi Dawud 3681
In-book reference: Book 27, Hadith 13


Dailams al-Himjari stāstīja:

Es uzrunāju Pravieti (ﷺ) un teicu:

Allāha Pravieti, mēs dzīvojam aukstā zemē un strādājam smagu darbu, un mēs taisām dzērienu no kviešiem, lai būtu spēks no tā mūsu darbam un lai varētu izturēt aukstumu mūsu valstī.

Viņš jautāja: Vai tas ir apreibinošs?
Es atbildēju: Jā.
Viņš teica: Jums jāizvairās no tā.
Es teicu: Cilvēki to neatmetīs.
Viņš teica: Ja viņi to neatmetīs, tad cīnies ar viņiem.

Grade: Ṣaḥīḥ (Al-Albani):
Reference: Sunan Abi Dawud 3683
In-book reference: Book 27, Hadith 15