Lūdzoties stājieties rindās un neviciniet rokas

Category:

Sahī Muslim => 4 Lūgšanu Grāmata => (27) Nodaļa: Hadīss

Pavēle būt mierīgiem lūgšanu laikā un aizliegums žestikulēt ar rokām sakot Salām; un piepildīt pirmās rindas, sastājoties tajās, un pavēle stāvēt cieši kopā.

Džabirs b. Samura ziņoja:

Allāha Vēstnesis (ﷺ) atnāca pie mums un teica:
Kāpēc es redzu jūs vicinot rokas kā ietiepīgi zirgi savas astes?! Esiet mierīgi lūgšanās!

Viņš (stāstītājs) teica:

Viņš tad atkal atnāca pie mums un redzēja mūs sēžot ielokā. Viņš teica:
Kāpēc es redzu jūs atsevišķās grupās?

Viņš (stāstītājs) teica: Viņš atkal atnāca pie mums un teica:
Kāpēc jūs nenostājieties rindās, kā eņģeļi dara sava Kunga klātbūtnē?

Mēs teicām:
Allāha Vēstnesi, kā tad eņģeļi nostājas rindās sava Kunga klātbūtnē?

Viņš (Svētais Pravietis) teica:

Viņi piepilda pirmās rindas pilnas un turas cieši kopā rindā.

Reference = Sahih Muslim 430 a
In-book reference = Book 4, Hadith 130