Vai Muslimi drīkst lūgties pie Kapa | Hadīsi

Category:

Vai Muslimi drīkst lūgties pie Kapa | Hadīsi

Šeit mēs apskatīsim ko Svētais Kurāns un Pravieša Sunna (tradīcija, Hadīsi) – saka par Kapu, Kapsētu un Apbedījumu apmeklēšanu, kā lūgties kapsētā par aizgājušajiem Muslimiem, ko nedrīkst darīt kapos, un kādu piemēru mums rādīja un mācīja Pravietis Muhameds (lai miers un svētības viņam).

Pravietis Muhameds (ﷺ) un viņa ticīgie sekotāji lielu daļu no atklāsmes laika pavadīja Medīnas pilsētā – un daudzi no viņiem ir tur arī apglabāti.

Medīnas centrālā kapsēta Pravieša Muhameda (ﷺ) dzīves laikā saucās Džannat al-Bakī, dažreiz to izrunā arī Džannatul Bakī, kas tulkojumā nozīmē – Bakī Dārzs. Tieši šī vieta figurē daudzos Pravietiskajos nostāstos – Hadīsos.

Un tā ir saglabāta joprojām – tur guļ daudzi no Pravieša līdzgaitniekiem, radiniekiem, Islāma nozīmīgākajiem skolotājiem:

Tā ir svarīga piemiņas vieta daudziem muslimiem, kur apmeklēt un pieminēt aizgājušos muslimus, aizlūgt par viņiem, kur meklēt svētu cilvēku aizbildnību pie Allāha.

Diemžēl – tur pēdējo 100 gadu laikā notikušas lielas izmaiņas, grautiņi un vandālisms:

Saūda Arābijā pie varas nākušās Vahhabītu sektas pārstāvji izdomāja iznīdēt no cilvēku piemiņas visu kas saistīts ar Islāma pagātni, cilvēkiem mēģina iestāstīt ka kapsētu apmeklēšana Islāmā ir aizliegta vai ka mirušo Muslimu apciemošana un pieminēšana būtu elkdievība. Tika sagrautas daudzas senāk ticīgo Muslimu uzceltās Kapličas un piemiņas vietas, cilvēki kuri vēlējās aizlūgt kapsētā ir tikuši sisti un ieslodzīti. Vahhabītu domubiedri citās valstīs ir spridzinājuši Mošejas, kurās notikuši apbedījumi un kapličas.

Pirms Vahhabītiem:

Pēc Vahhabītu grautiņa 1926. gadā:

Utmāna ibn Affāna kaps pirms un pēc Vahhabītiem:

Sektantu agresīvās sludināšanas ietekmēti – daudzi Sunnītu Muslimi ir pakļāvušies spiedienam, daudzi ir aizmirsuši Pravieša Sunnu.

Tāpēc te mēs sniegsim tulkojumu Autentiskām Pravieša Hadīsām, no Ṣaḥīḥ Muslim krājuma, 33-35 Nodaļas.

Dažreiz sektanti, lai pamatotu savu aizliegumu apmeklēt Kapsētas mēdz citēt:

Kurāns, Sūra at-Taubā (nožēla) 9:84 saka:

Un nelūdzies nekad par tiem kuri ir miruši un nestāvi pie viņu kapa:

(noklusējot tā paša panta nākamo rindu, kura saka:)

Patiesi, viņi noraidīja Allāhu un Viņa Pravieti un nomira samaitātas nepaklausības stāvoklī.

Ṣaḥīḥ Muslim » Lūgšanu grāmata – Bēres

(33) Nodaļa: Aizliegts sēdēt uz kapa un lūgties ar seju pret kapu.

Abū Marthads al-Ghanavi atcerējās Allāha Pravieti (ﷺ) teicam:

Nesēdiet uz kapa un nelūdzieties ar seju pret tiem.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 972 a
In-book reference: Book 11, Hadith 126


Abū Marthads al-Ghanavi atcerējās Allāha Pravieti (ﷺ) teicam:

Nelūdzieties vēršoties uz kapu un nesēdiet uz tiem.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 972 b
In-book reference: Book 11, Hadith 127


 (35) Nodaļa: Ko teikt ieejot kapsētā un kā lūgties par tās iemītniekiem

Aiša stāstīja (ka reizēs, kad bija viņas kārta pavadīt nakti kopā ar Allāha Pravieti (ﷺ)) viņš mēdza nakts dziļumā doties uz al-Bakī (kapsētu) un teikt:

Lai miers ir ar jums, ticīgo cilvēku mājvietā! Kas jums bija apsolīts, tas atnāks jums rīt, jūs saņemsiet to pēc neilga laika; un ja Dievs tā gribēs, mēs pievienosimies jums.

Ak, Allāh, dāvā piedošanu kapsētas iemītniekiem!

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 974 a
In-book reference: Book 11, Hadith 131


Muhameds b. Kais teica (cilvēkiem):

Vai man pastāstīt jums (Hadīsu par Svēto Pravieti) – ar manu un manas mātes liecību?

Mēs domājām, ka viņš domāja savu māti, kura deva viņam dzīvību. Bet viņš (Muhameds b. Kaiss) tad paskaidroja, ka tā bija Aiša, kura bija stāstījusi sekojošo:

- Vai man pastāstīt jums par mani un Allāha Pravieti (ﷺ)?!

Mēs teicam: Jā!

Viņa teica:

Kad bija mana kārta, lai Allāha Pravietis (ﷺ) pavadītu nakti ar mani, viņš pagriezās uz sāniem, novilka savu apmetni, novilka kurpes un novietoja tās kājgalī, un izklāja sava lakata stūri uz gultas un atgūlās, līdz laikam kad domāja ka es esmu aizmigusi.

Tad viņš lēnām paņēma savu apmetni un uzvilka kurpes, atvēra durvis un izgāja ārā un klusām aizvēra durvis. Es apsedzu savu galvu, uzliku savu apmetni, nostiprināju vidukļa jostu un arī izgāju ārā, sekojot viņam pa pēdām līdz viņš nonāca Bakī (kapsētā). Tur viņš stāvēja un ilgu laiku stāvēja.

Viņš tad pacēla gaisā savas rokas trīs reizes, un tad viņš nāca atpakaļ un es arī atgriezos. Viņš gāja ātriem soļiem un es arī steidzos. Viņš skrēja un es arī skrēju. Viņš pārnāca (mājās) un es arī pārnācu mājās. Tomēr, es viņu apsteidzu un iegāju mājā pirms viņa, un kad es tā atlaidos gultā, viņš (Svētais Pravietis) ienāca mājā un teica:

- Aiša, kāpēc tu esi aizelsusies?

Es teicu: Tāpat vien.

Viņš teica: Pastāsti man vai arī Smalkais un Zinošais mani informēs.

Es teicu: Allāha Pravieti, lai mani tēvs un māte ir ķīla priekš tevis, un tad es pastāstīju viņam (visu kas notika).

Viņš teica: Vai tā bija tumsa (no tavas ēnas) kuru es redzēju sev priekšā?

Es teicu: Jā.

Viņš mani iedunkāja ka es sajutu, un tad teica:

Vai tu domāji ka Allāhs un Viņa Apustulis būs netaisns pret tevi?

Es teicu: Allāhs zina visu ko cilvēki slēpj.

Viņš teica: Gabriels apciemoja mani kad tu mani redzēji. Viņš pasauca mani un to paslēpa no tevis. Es sekoju viņa aicinājumam, bet es arī to paslēpu no tevis (jo viņš nenāca pie tevis), jo tu nebiji pilnībā apģērbusies. Es domāju ka tu esi aizmigusi un negribeju tevi modināt, baidoties ka tu varētu sabīties.

Viņš (Gabriels) teica: Tavs Valdnieks ir pavēlējis tev doties pie Bakī (kapsētas) iemītniekiem (tiem kuri guļ kapos) un lūgt žēlastību par viņiem.

Es teicu: Allāha Vēstnesi, kā lai es lūdzos par viņiem (Kā man lūgt piedošanu par viņiem)?!

Viņš teica: Saki,

Lai miers ir ar šīs pilsētas (kapsētas) iemītniekiem, kuri bija Ticīgie un Muslimi, un lai Allāhs ir žēlsirdīgs tiem, kuri aizgājuši pirms mums, un tiem kuri nāks vēlāk, un, ja Dievs gribēs, mēs jums pievienosimies.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 974 b
In-book reference: Book 11, Hadith 132


Suleimans b. Buraida stāstīja, no sava tēva vārdiem, ka Allāha Vēstnesis (ﷺ) mēdza pamācīt viņus, kad viņi gāja uz kapsētu. Viens no stāstniekiem mēdza stāstīt sekojoši, atsaucoties uz Abū Bakru:

"Lai miers ar pilsētas (kapsētas) iemītniekiem."

Hadīsā kuru nodeva Zubairs (vārdi ir):

“Lai miers ar pilsētas (kapsētas) iemītniekiem, kuri bija Ticīgie un Muslimi, un ja Dievs gribēs, mēs jums pievienosimies. Es lūdzu Allāham mieru priekš mums un priekš jums.”

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 975
In-book reference: Book 11, Hadith 133


 (36) Nodaļa: Pravietis (ﷺ) lūdza savam Valdniekam atļauju apmeklēt savas mātes kapu.

Abū Huraira atcerējās, ka Allāha Vēstnesis (ﷺ) teica:

Es lūdzu atļauju lūgt piedošanu par manu māti, bet Viņš to man neapsolīja. Es lūdzu Viņam atļauju apmeklēt viņas kapu, un Viņš to (atļauju) man apsolīja.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 976 a
In-book reference: Book 11, Hadith 134


Abū Huraira atcerējās:

Allāha Apustulis (ﷺ) apmeklēja savas mātes kapu un viņš gauži raudāja un aizkustināja citus apkārtējos līdz asarām, un teica:

Es lūdzu savam Valdniekam atļauju lūgt piedošanu par viņu, bet tā man netika apsolīta, un es lūdzu atļauju apmeklēt viņas kapu un man tika atļauts apmeklēt kapus, jo tas liek atcerēties par nāvi.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 976 b
In-book reference: Book 11, Hadith 135


Ibn Buraida, no sava tēva liecības, stāstīja, ka Allāha Vēstnesis (ﷺ) teica:

Es jums aizliedzu apmeklēt kapus, bet tagad jūs variet tos apmeklēt;

Es aizliedzu jums ēst upurēto dzīvnieku gaļu pēc trīs dienām, bet tagad jūs variet to paturēt cik ilgi vēlaties; un es aizliedzu jums Nabīdh (augļu uzlējumu) izņemot tikai ādas blašķēs, bet tagad jūs variet dzert no visu veidu blašķēm, bet jūs nedrīkstiet dzert neko apreibinošu.

Reference: Ṣaḥīḥ Muslim 977 a
In-book reference: Book 11, Hadith 136