Par tiem kas kopā piemin Allāhu (Zikr)

Category:

Hadīss no Sahih Muslim 2689

48 ;Grāmata par Allah Pieminēšanu, Pielūgšanu, Nožēlošanu un Piedošanas lūgšanu.
(8) Nodaļa:

Svētības tiem kas Sanākuši Pieminēt Allāhu (Zikr)

Abu Huraira atcerējās Allāha Apustuli (salla’Allāhu alejhi va-salām) (ﷺ) stāstām ka Allāham ir Eņģeļu pulki, kuriem nav cita darba ko darīt kā sekot kopienām, kuras praktizē Zikr (Allāha pieminēšanu),

un kad viņi atrod tādas grupas, kurās notiek Allāha Pieminēšana – viņi apsēžas ar viņiem un daži no tiem ieskauj citus ar saviem spārniem, līdz telpa no tiem līdz pat debesīm ir pilnībā aizsegta,

un kad viņi izklīst (kad kopienas Zikr pieminēšana tiek beigta) – viņi dodas augšup uz Debesīm, un Allāh, Visaugstākais un Slavētākais, viņiem jautā, kaut gan Viņš ir vēl labāk informēts par viņiem:

- No kurienes jūs nākdami?

tie saka:

- Mēs nākam no Taviem kalpiem uz zemes, kuri cildināja Tevi (skandējot Subhan Allāh), teicot Tavu Varenību (sakot Allāhu Akbar) un teicot Tavu Vienīgumu (La ilaha ill Allāh) un slavējot Tevi (sakot al-Hamdu Lillāh) un pielūdzot Tevi.

Viņš tad saka: - Ko viņi lūdz no Manis?!

Tie tad saka: - Viņi lūdz Tev Tavu Paradīzi.

Viņš (Dievs) tad saka: Vai viņi ir redzējuši Manu Paradīzi?!

Tie saka: Nē, mūsu Kungs!

Viņš tad saka:

- Tad kas vēl būtu ja viņi būtu redzējuši Manu Paradīzi?!

Tie (Eņģeļi) tad saka: Viņi lūdz Tavu aizsardzību!

Viņš (Allāhs) tad saka: Pret ko gan viņi lūdz Manu Aizsardzību?!

Eņģeļi tad saka: Mūsu Kungs, no Elles Uguns!

Viņš (Kungs) tad saka: Vai viņi ir redzējuši Manu Uguni?!

Tie saka: Nē!

Viņš (Kungs) tad saka:

- Un kas gan būtu ja viņi būtu redzejuši Manu Uguni?!

Eņģeļi tad saka: - Viņi lūdz Tev piedošanu!

Viņš tad saka:

- Es apsolu viņiem Piedošanu un dodu viņiem ko viņi lūdz un apsolu viņiem aizsardzību pret to pret ko viņi meklē aizsardzību!

Eņģeļi tad atkal saka:

- Mūsu Kungs, bet tur ir viens starp viņiem, tāds un tāds vienkāršs kalps, kuram gadījās tur nejauši garām iet, un viņš apsēdās tur kopā ar tiem.

Viņš (Kungs) tad saka:

- Es viņam arī apsolu piedošanu, jo tie ir tādi cilvēki, kas ar viņiem kopā sēž nekad nepaliek tukšā!

Reference = Sahih Muslim 2689
In-book reference = Book 48, Hadith 35