Gabriels jautā par Ticību un Pilnību | Bukhārī

Category:

Gabriels jautā par Ticību un Pilnību | Bukhārī

Hadīss no Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 50

2 Ticība

(37) Nodaļa: Eņģelis Gabriels jautā Pravietim, lai miers un svētības viņam, kas ir Īmān (ticība), Islāms (padevība), Ihsān (pilnība) un zināšanas par Pasaules Galu.

Abū Huraira atcerējās:

Kādu dienu, kad Pravietis (ﷺ) sēdēja kopā ar vēl dažiem cilvēkiem, (eņģelis) Gabriels atnāca (cilvēka izskatā) un jautāja:

- Kas ir Ticība?!

Allāha Vēstnesis (ﷺ) atbildēja:

“Ticība ir pārliecība par Allāhu, Viņa eņģeļiem, tikšanos ar Viņu un Viņa Praviešiem un pārliecība par Augšāmcelšanos!”

Tad viņš atkal jautāja:

- Kas ir Islāms?

Allāha Vēstnesis (ﷺ) atbildēja:

“- Pielūgt Allāhu vienu pašu un neko citu,
veikt lūgšanas labi,
ziedot labdarībai noteikto tiesu (zakā)
un ievērot gavēšanu Ramadāna mēnesī.”

Tad viņš atkal jautāja:

- Kas ir Pilnība (Ihsān)?

Allāha Vēstnesis (ﷺ) atbildēja:

“Pielūgt Allāhu tā it kā jūs redzētu Viņu,
un ja jūs nevariet sasniegt tādu padevības stāvoklis, tad jums jādomā ka Viņš skatās uz jums.”

Tad viņš atkal jautāja:

- Kad Pasaules Gals pienāks?!

Allāha Vēstnesis (ﷺ) atbildēja:

“Te atbildētājs nezina vairāk kā jautātājs.
Bet es jums pastāstīšu par tā pazīmēm:

1. Kad verdzene dāvās dzīvību savām kungam.
2. Kad melnu kamieļu gani sāks lielīties un sacensties ar citiem augstāku māju būvēšanā.

Un Pasaules gals ir viena no piecām lietām kuras neviens nezina, izņemot Allāhu.

Tad Pravietis (ﷺ) nocitēja:

 “Patiesi, Allāhs (Vienīgais) zina par Pēdējo Stundu.” (31:34)

Tad šis cilvēks (Gabriels) devās projām, un Pravietis (ﷺ) lūdza saviem līdzgaitniekiem saukt viņu atpakaļ, bet viņi to nevarēja atrast.

Tad Pravietis (ﷺ) teica:

“- Tas bija Gabriels, kurš atnāca mācīt cilvēkiem viņu reliģiju.”

Abū Abullāhs teica: Viņš (Pravietis) uzskatīja to visu par ticības daļu.

Reference  = Sahih al-Bukhari 50
In-book reference = Book 2, Hadith 43