Dhūr – Asr - Išā | 3 Riņķis / 4 Sievietēm | Hanafītu

Salāh (Namāz) - Islāma Obligātās Lūgšanas - apmācība Sievietēm – Dhūr (Pusdienlaika), Asr (Pēcpusdienas) un Išā (Nakts) lūgšanas Sievietēm, 4 Riņķi - ar attēliem, transliterācijām, tulkojumiem, paskaidrojumiem.... pēc Hanafītu Madhaba.

Nostājamies ar seju virzienā uz Kābu, Medīnā. Nodomu formulē pie sevis, domās, aptuveni tā: „Es tagad veikšu obligāto Dhūr (Pusdienlaika) vai Asr (Pēcpusdienas) un Išā (Nakts) lūgšanas.

Māsām ir jāpārliecinās, ka visas ķermeņa daļas ir apsegtas.

3 Riņķis (rakat)

1) 3 Riņķis Dhūr lūgšanā sākas ar Sūru Fātihā, ja šī ir obligātā lūgšana (fard), tad netiek skaitīta papildus sūra. Un to skaita klusām pie sevis. Pārējais viss kā 1 Riņķī.

3 Riņķis Dhūr lūgšanā sākas stāvot kājās, ar plaukstām saliktām kopā uz krūtīm, un skaitot Sūru Fātihā (Atverošā):

a) Sūra al-Fātihā, Atverošā:

Bismillāh ir Rahmān ir Rahīm
Alhamdu lillāhi Rabbil 'ālamīn
Ar-Rahmān ir-Rahīm
Mālikī Javm id-Dīn
Ijjāka na'budu vā ljjāka nasta'īn
Ihdinās-Sirāt al-Mustakīm
Sirāta al-ladīna an'amta 'alaihīm ghajrīl-maghdūbi 'aleihīm vā lād-dāllīn

tulkojums:

Dieva, Labā un Žēlsirdīgā, Vārdā,
Lai slavēts Dievs, Pasauļu valdnieks,
Labvēlīgais un Žēlsirdīgais;
Tiesnesis Tiesas Dienā!
Tevi vien mēs pielūdzam;
Tevi vien mēs lūdzam palīdzēt:
Ved mūs pa Taisno Ceļu,
Pa to Ceļu, kurus Tu mīli;
Nevis pa to Ceļu, kuri iemanto Tavas dusmas,
vai kuri aizgājuši neceļos.

 

4) Rukū (paklanīšanās)

Pēc izvēles sūras, mēs sakām Takbīru ar vārdiem Allāhu Akbar un noliecamies viduklī, aptuveni 45 grādu leņķī, ne tik zemu kā vīrieši, ar plaukstām aptverot ceļgalus.

Šajā stāvoklī veicam Allāha slavēšanu, vismaz 3 x reizes, bet drīkst vairāk, ar vārdiem:

Subhanā Rabbial A’zīm
(Slava Varenajam Kungam)

 

5) Iztaisnojam muguru ar vārdiem:

Semi-Allāhu liman hamidā
Lai Allāhs dzird kas Viņu slavē

kad mugura ir iztaisnota, pievienojam:

Rabbana vā lakal hamd
(Kungs, Tevi mēs slavējam)

 

6) Sudžūd (vai sadžda):

Sakot Takbīru (Allāhu Akbar) – mēs krītam ceļos Allāha priekšā, novietojam rokas, pieri un degunu uz zemes vai paklāja, pēdu pirkstgali pie zemes Mekas virzienā, un sakām, vismaz 3 reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

7) Pieceļam no zemes galvu (ar vārdiem Allāhu Akbar) un sakām:

Rabbighfirli (2x)
(Kungs, piedod..)

 

8) Sudžūd (vai sadžda):

Noliecam galvu vēlreiz pie zemes, sakām vismaz 3 x reizes:

Subhanā rabbial a’lā  -3x
(Slava Visaugstākajam Kungam)

 

9) ar vārdiem Allāhu Akbar – pieceļamies atkal kājās, Kijamas (stāvēšanas) stāvoklī.

Trešais Riņķis (rakats) te ir pabeigts, pārejam pie nākošā.